Všeobecné propozice

Fotodokumentaci z jednotlivých ročníků Beskydského Mont Blancu najdete ve FOTOGALERII