Proč turistika ?

Klikněte a čtěte :

Proč turistika

Klub českých turistů

Klub českých turistů (známý také pod zkratkou KČT) je zájmové sdružení turistů vzniklé v roce 1888 za Rakousko-Uherska, působící dodnes v České republice. V letech 1918 až 1938 byl nahrazen Klubem československých turistů, v letech 1948 až 1990 byl zakázán a nahrazen sjednocenou tělovýchovou. Od roku 1990 svou činnost obnovil.

Vznik organizace

Turistické výlety organizovaly mnohé české i německé spolky. V roce 1884 byla založena zřejmě první česká turistická organizace Pohorská jednota Radhošť, působící řadu let pouze ve svém regionu. V oblasti Beskyd takových turistických spolků vzniklo několik. Ale až v roce 1888 vznikla organizace s celonárodním charakterem, z níž se postupem času stala jedna z největších turistických organizací Rakousko - Uherska.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 v Praze, v malém sále Mašťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s Dr. Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Dr. Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889. Měl řadu dalších zájmů, funkcí a povinností, a tak tíha klubovní práce se brzy přenesla na skupinu osob, soustředěnou kolem Kurze a Pasovského (plaketa s jeho jménem je dnes nejvyšším vyznamenáním KČT). Druhým klubovým předsedou byl zvolen v lednu 1889 Jaroslav Zdeněk, třetím předsedou byl od roku 1890 Arch. Vratislav Pasovský a zůstal jím po 25 let.

Četné pobočky klubu zakládaly chaty a stavěly rozhledny (např. Petřínská rozhledna v Praze, Kurzova rozhledna); od roku 1889 začaly tvořit také hustou síť turistických značek. V lednu 1889 vychází první číslo Časopisu turistů, jehož redakci převzal profesor Dr.Vilém Kurz. Časopis vychází dodnes pod názvem Turista.

Zákaz komunistickým režimem

Po převzetí moci v Československu komunisty v únoru 1948 byl Klub českých turistů zrušen, rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn, jeho členská základna byla slučovacími schůzemi v následujících měsících začleněna do sjednocené tělovýchovy. Turistické aktivity se přesunuly převážně pod odbory turistiky tělovýchovných jednot ČSTV. Obnoven byl až po sametové revoluci roku 1989. Některé kluby (např. ve Volyni) však svou činnost z let před rokem 1948 z různých důvodů neobnovily.

ZVOLEN (STARO)NOVÝ PŘEDSEDA KČT

   Ve dnech 7. až 8. dubna 2018 proběhla v Praze volební konference Klubu českých turistů.

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se sešlo přes sedmdesát delegátů, kteří pro příští čtyři roky zvolili nové vedení. Staronovým předsedou KČT se stal Mgr. Vratislav Chvátal. Na funkci předsedy byl jediným kandidátem, což okomentoval ve svém prvním projevu, ve kterém vyjádřil lítost nad tím, že se v řadách KČT nenašel protikandidát. Do funkcí místopředsedů byli zvoleni Ing. Ivan Press a Zdeněk Cabalka. Jako členové byli do vedení dále zvoleni Ing. Rostislav Kašovský, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Pavel Přílepek a Ing. Zdeňka Šrédlová. Poslední tři jmenovaní jsou „nováčky“ v nejužším vedení KČT. 

Konference střídala poklidná témata s tématy vzbuzující emoce a vzrušenou diskuzi. K těmto tématům patřila například problematika GDPR ve vztahu k činnosti KČT a schválení nových stanov. Stanovy nakonec nebyly schváleny s tím, že bude realizováno pracovní setkání, kde se zapracují všechny připomínky a připraví se finální návrh. Dalšími diskutovanými tématy bylo například zachování volného vstupu do našich lesů po turisticky značených trasách, nebo problémy související s extrémní návštěvností Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech. 

 20180523_101126 

             Zdrávi došli! Vratislav Chvátal předseda KČT