UPOZORNĚNÍ NA VYHLÁŠKU O ZÁKAZU VSTUPU DO LESNÍCH POROSTŮ V KATASTRU OBCE MOSTY U JABLUNKOVA

Vážení turističtí přátelé, v souvislosti se 4. výstupem 31. ročníku Beskydského Mont Blancu, který je plánovaný na sobotu 16. září 2023 na Muřinkový vrch si vás dovoluji upozornit, že byl vyhlášen zákaz vstupu do lesních porostů v katastru obce Mosty u Jablunkova z důvodu kalamitní situace a možnosti pádů stromů po bouři, která se místy přehnala 26.8.2023. Zákaz vstupu je prozatím vyhlášen do 30. listopadu 2023. Pro přístup na Muřinkový vrch použijte proto výstup z Horní Lomné. Děkujeme za pochopení.

Zbyněk Husák, předseda odboru KČT Nová huť Ostrava

Opatreni_obecne_povahy_c_1_2023_2

Priloha_c_1_k_oop-1_2

Dotace pro děti a mládež z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Informujeme veřejnost, že Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava obdržel dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2023" na projekty: "Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží" ve výši 50.000,- Kč a "Podpora letního dětského tábora" ve výši 50.000 - Kč."

 

Podpory ze strany Moravskoslezského kraje na výše uvedené projekty si velice vážíme.

Proč turistika ?

Klikněte a čtěte :

Proč turistika

Klub českých turistů

Klub českých turistů (známý také pod zkratkou KČT) je zájmové sdružení turistů vzniklé v roce 1888 za Rakousko-Uherska, působící dodnes v České republice. V letech 1918 až 1938 byl nahrazen Klubem československých turistů, v letech 1948 až 1990 byl zakázán a nahrazen sjednocenou tělovýchovou. Od roku 1990 svou činnost obnovil.

Vznik organizace

Turistické výlety organizovaly mnohé české i německé spolky. V roce 1884 byla založena zřejmě první česká turistická organizace Pohorská jednota Radhošť, působící řadu let pouze ve svém regionu. V oblasti Beskyd takových turistických spolků vzniklo několik. Ale až v roce 1888 vznikla organizace s celonárodním charakterem, z níž se postupem času stala jedna z největších turistických organizací Rakousko - Uherska.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 v Praze, v malém sále Mašťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s Dr. Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Dr. Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889. Měl řadu dalších zájmů, funkcí a povinností, a tak tíha klubovní práce se brzy přenesla na skupinu osob, soustředěnou kolem Kurze a Pasovského (plaketa s jeho jménem je dnes nejvyšším vyznamenáním KČT). Druhým klubovým předsedou byl zvolen v lednu 1889 Jaroslav Zdeněk, třetím předsedou byl od roku 1890 Arch. Vratislav Pasovský a zůstal jím po 25 let.

Četné pobočky klubu zakládaly chaty a stavěly rozhledny (např. Petřínská rozhledna v Praze, Kurzova rozhledna); od roku 1889 začaly tvořit také hustou síť turistických značek. V lednu 1889 vychází první číslo Časopisu turistů, jehož redakci převzal profesor Dr.Vilém Kurz. Časopis vychází dodnes pod názvem Turista.

Zákaz komunistickým režimem

Po převzetí moci v Československu komunisty v únoru 1948 byl Klub českých turistů zrušen, rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn, jeho členská základna byla slučovacími schůzemi v následujících měsících začleněna do sjednocené tělovýchovy. Turistické aktivity se přesunuly převážně pod odbory turistiky tělovýchovných jednot ČSTV. Obnoven byl až po sametové revoluci roku 1989. Některé kluby (např. ve Volyni) však svou činnost z let před rokem 1948 z různých důvodů neobnovily.

Zvolen nový předseda KČT

Novy-predseda-kct